Lubomír Nátr

Jak šel, běžel, utíkal, pádil čas

"La vie commence à soixant ans..."? M. Chevalier
"Pas du tout. Beaucoup plus tard!"
L. Nátr
Zde
webové stránky současného Jistebníku
1934 * v Jistebníku (Slezsko)
1940 - 1945 Obecná škola (dvoutřídka) v Košatce n/Odrou
1945 - 1946 Měšťanská škola v Jistebníku
Zde
webové stránky současného Gymnaia M. Koperníka v Bílovci
Tady
současné webové stránky poslední Oktávy - 1953
1946 - 1953 Gymnasium Matice Opavské v Bílovci
Zde
webové stránky Přírodovědecké fakulty MU v Brně
1953 - 1958 Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně.
                    Obor Biologie, specializace Fyziologie rostlin
Zde
webové stránky Výzkumného ústavu zemdělského
Tady
webové stránky Kroměříže
1958 - 1978 Kroměříž a působení v jeho Výzkumném ústavu obilnářském (nyní
                    VÚ zemědělský) vedený vynikajícím ředitelem - Dr. Pavlem Škopíkem
Zde
moje stránky profesní
Tady
Přírodovědecká fakulta UK
1978 - dosud Praha a působení na Katedře fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty
                    Univerzity Karlovy.