Lubomír Nátr

Působení na zahraničních univerzitách a ústavech
Věda vždy byla, je a bude celosvětová. Kdysi prý chodívali do světa na zkušenou tovaryši. Od poloviny minulého století chdí do světa i vědci. A s prohlubující se globalisací už se nechodí do světa jen na zkušenou, ale pro obecně prospěšné vytváření tvořivých týmů. Sám těm pobytům vděčím za mnoho.
Míval jsem potěšení a vnímal jsem jako poctu, kdykoliv jsem se mohl zúčastnit mezinárodních seminářů, konferencí, symposií a kongresů. Nedocenitelné. Ale delší pobyt v laboratoři, kam vlastně člověk přichází jako "nahý" a musí v novém prostředí opakovaně prokazovat, že spolupráce s ním se vyplatí, to jsou kvalitativně jiné nároky.
1967/68
6 měsíců
Francie: Univerzita v Grenoblu
Jako "Maitre de Conférence" jsem přednášel fotosyntézu, vodní provoz a dýchání rostlin.
Vědecká práce se týkala aplikací gravimetrické metody pro měření rychlosti fotosyntézy.
1968/69
11 měsíců
Velká Británie: Univerzita Aberdeen.
"Visiting Research Fellow" na "Botany Department vedeném prof. Weatherleym.
Využití značeného C pro sledování vlivu endogenních a exogenních asimilátů na ryhclost fotosyntézy.
1988
3 měsíce
Spolková republika Německo: Univerzita Hamburg
Stipendista. Vliv mineráoní výživy a ozářenosti na růstové charakteristiky rostlin v hydroponiích.
1994
3 měsíce
Velká Británie: Rothamsted Experimental Station, Harpenden
Vliv zvýšené koncentrace CO2 na rychlost dýchání rostlin ječmene.