Lubomír Nátr

Profesní kariéra

Kdy Výsledek Upřesnění Doklad či ilustrace
1958 Promovaný biolog
Promovaný pedagog
Přírodovědecká fakulta UJEP Brno
Obor Biologie, spec. Fyziologie rostlin
Učitelství Biologie a chemie
Diplomová práce:
Optické metody při studiu buněčných struktur.
1958 - 1976 Výzkumný ústav obilnářský, Kroměříž Od asistenta k samost. vědeckému pracovníku
1964 CSc. Kandidát bilogických věd Přírodovědecká fakulta UJEP Brno Kandidátská práce (dnes Ph.D.):
Intenzita fotosyntézy obilovin.
1964 RNDr. Rerum Naturarium Doctor Přírodovědecká fakulta UJEP Brno Diplom
1976 - 2002 Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziologie rostlin
Od odbborného asistenta k profesoru
1978 Docent fyziologie rostlin Přírodovědecká fakulta UJEP Brno
Habilitační práce:
Měření rychlosti fotosyntézy na základě přírůstků sušiny ve vzorcích listového pletiva
1986 DrSc Doktor biologických věd Přírodovědecká fakulta UJEP Brno Disertace DrSc.:
Základy fotosyntetické produktivity I, II.
1986 Profesor fyziologie rostlin Univerzita Karlova v Praze
2002 - doživotně Emeritní profesor Univerzita Karlova v Praze

Zpět na úvodní stránku