M. J. Lermontov napsal tyto verše v roce 1840.
Čtyři verze jejich přebásnění do češtiny od 4 autorů jsou tady
Originál v azbuce i přebásnění do češtiny mi laskavě zajistila kolegyně Helena Lipavská a její dcera paní Tereza.
Každý máme občas obdobné pocity.
Senioři zvlášť.
Jak je přepsat na radost ze života?
Třeba vytvářením webových stránek.
Také proto to zkouším.

A už mě ta pošetilost vzácně odměnila. Viz na další stránce.

Lubomír Nátr:

Tyto stránky jsou především splněním jednoho z mých mnohaletých snů: umět je vytvořit a trvale upravovat.
Znám mnohé webové stránky mnoha kolegů a kolegyň.
Vím, že většinou si vytvářejí nebo možná nechávají vytvářet webové stránky profesionálního vzhledu, bohaté vlastním obsahem, atraktivní svou nabídkou, prostě odpovídající představám o inteligentní náplni i formě.

Ale já už nemusím. Nemám co nabídnout světové vědecké komunitě. Nemohu už lákat studenty a studentky na jedinečná témata diplomových prací či doktorských dizertací.
A tak jsem si dovolil splnit si jedno ze svých přání a naučil se
- zase vděčně připomínám zásluhu Mirka Srby -
jednoduché webové stránky sám vytvářet. A tuto svou učednickou dovednost si budu pěstovat prakticky trvalým doplňováním, stálými úpravami a zkoušením jiných kombinací pozadí, barev, obrázků i textu.
Je to počínání pošetilé? Možná je. Ale je to moje pošetilost, kterou nikomu nevnucuji. A nemusím její projevy předkládat ke schválení ani měnit podle počtu ohlasů či impaktových faktorů.
Ale tato moje pošetilost mě už odměnila. Jak?
Zpět na úvodní
stránku.