Lubomír Nátr - 75

Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a
Česká společnost experimentální biologie rostlin
uspořádaly při příležitosti 75. narozenin tvůrce těchto webových stránek
seminář věnovaný fotosyntéze včera, dnes a zítra.
Čitelná pozvánka a
program semináře
Neumím ani na této stránce vyjádřit svůj vděk
- členům a členkám Katedry, kteří tento seminář s nesmírnou péčí připravili,
- asi stovce kolegů a přátel, kteří na seminář přišli,
- mnoha účastníkům za nezaslouženě vlídná blahopřání,
- Jánovi Hudákovi, Jirkovi Šantrůčkovi, Marianu Brestičovi a Michalu V. Markovi za jejich vynikající přednášky,
Moje úvodní přednáška "Quo vadis?" je přiložena jako samosspustitelná prezentace v Power Pointu. Pro webovou stránku jsem ji jen drobně zkrátil a doplnil.
Lze ji spustit poklepáním na
Quo vadis?
A toto vzpomínání na 75 uzavírá
brilantně napsaná laskavá a vlídná stať kolegy a přítele, Jana Krekule
, v Živě
Při příležitosti 75. narozenin jsem byl poctěn medailemi,
které mi udělily dvě významné slovenské
a jedna neméně slavná česká univerzita.
Jsou to:

Zlatá medaile rektora Univerzity Komenského v Bratislavě
Pamětní medaile rektora Slovenskej polnohospodárskej Univerzity v Nitře
Zlatá medaile České zemědělské univerzity v Praze
Nejen těch výše uvedených, ale i ostatních ocenění si velmi vážím.
Uvědomuji si svou malichernost.
Ale zároveň i takto chci vyjádřit svou vděčnost a dík kolegům a institucím, kteří si všimli...
Proto připojuji:
Rektor a Vědecká rada ˇMendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
mi při příležitosti 90 výročí od založení této vysoké školy
udělil Diplom MZLU
MZLU
Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy při příležitosti ???
mi dne ??? udělil "Pamětní medaili za zásluhy".
Překvapil mě a potěšil
Př.f. U.K.
Zpět na úvodní stránku