Lubomír Nátr

"Nekomplikuj věci zbytečnými myšlenkami!"

V pořadu České televize věnovaném vzpomenutí na paní Olgu Havlovou jeden ze vzpomínajících přisoudil autorství té výzvy či příkazu nebo snad přání právě jí. Pani O. Havlovou znám vzdáleně a spíše jen pocitově než znalostně. Ta věta mi s mou představou dobře ladí.
Sám jsem si téměř celý život věci myšlenkami spíše komplikoval, byť někdy asi i zjednodušoval. Znalost té věty už v mládí by mi asi nepomohla. Prostě musel jsem zestárnout, abych ji ocenil.
Výhradně vlastní amatérská a zájmová čili nevědecká zábava fotografického amatéra
Fotografie
Teprve v polovině roku 2010 jsem dospěl k dílčí fotografické soudnosti,
abych zkusil vybírat jednotlivé fotografie.
Ty, které jsou, podle mého vidění, obsahově a/nebo i technicky nejlepší (jen z těch mých!)
Strana 1 Pestrá směs snímků. Stojí za podívání?
   
   
Fotoarchiv?
Spíše fotografie, k jejichž odstranění jsem zatím nedozrál
První
Tady jsou moje první fotografie prvním mým digitálním fotoaparátem.
Uspořádány tématicky s prolínámím termínů fotografování
Druhý
Snímky od podzimu 2008.
Lepší digitální fotoaparát, ale stejný amatér.
Sága okna
Pokus o tématické sjednocení:
Snímky z oken či balkonu našeho panelákového bytu na sídlišti.
Zoner
Zoner: Krátký vstup pokusů o ukládání snímků tak,
jak rychle a pohopdlně umožňuje program Zoner.
Podle času
Už jsem se mohl poučit:
Jen ty nejlepší! Ale pořád jsem jich sem nacpal hodně.