Lubomír Nátr: Univerzita 3. věku


"Ne pas s’encruster"
Maurice, náš přítel z Grenoblu, často připomínal uvedenou výzvu: "Jen se nezabednit!"
Zejména pro seniory je to připomenutí, s nímž bychom měli vstávat i usínat.


Moje působení v U3V:


- Garant U3V na Přírodovědecké fakultě UK (2001 do 2005)
- Organizátor a garant v kurzu Fyziologie rostlin na Katedře ("Od nepaměti" do 2007)
- Přednášející v kurzu U3V Fyziologie rostlin ("Od nepaměti" do 2009)

- Přednášející přispívající několika přednáškami v semestru. (Dodnes - 2011)

Proč jsem to dělal, dělám a snad ještě budu?
  Na konferenci v Českých Budějovicích "O vzdělávání seniorů v ČR"
jsem měl možnost v rozhovoru svůj vztah k U3V vysvětlit.
Zde jsou podrobnosti (1124 KB)<
.

Univerzita 3. věku na Katedře fyziologie rostlin Přf. UK
má dlouhou tradici a nepochybně i budoucnost.
Podrobnosti zde

Zpět na předchozí stránku

Zpět na rozcestník