3. Lubomír Nátr: Jiné přednášky


"Non, rien de rien, je ne regrete rien"
Edith Piaf, když tuto píseň zpívávala, určitě ničeho nelitovala. Já lecčeho lituji. Ale bez ohledu na přijetí či odmítnutí tohoto nádherně interpretovaného tvrzení, podněcuje k zamyšlení.
2007
Vědecká hypotéza a její potřebnost
    Seminář Katedry fyziologie rostlin UK (28. 2. 2007)

Rostliny, oxid uhličitý a změny klimatu.
   Klub skeptiků - Sisyphos. Praha. (16. 5. 2007)
Příjem a využití minerálních živin v podmínkách zvyšující se koncentrace CO.
   Mezinárodní konference:"Výživa rostlin a její perspektivy. Brno. (5.-6. 9. 2007).
Soubor .pps (7594 kB)   Program konference (237 kB   Vlastní příspěvek (144 kB)
Trvale udržitelný rozvoj či rozvoj trvale neudržitelný?
   Třebíč: Městská knihovna (4. 10. 2007)

Vliv CO2 na rostliny a klima.
   Seminář "GLOBE", Praha (20. 10. 2007)
Potravinový problém: výživa obyvatelstva světa - hlad, řešení.
    Třebíč: Městská knihovna (1. 11. 2007)
Metan - rostliny a klima..
    Seminář na Technické fakultě ČZU Praha (14. 11. 2007)

2008
Vědecká hypotéza a její potřebnost i náročnost. (soubor pps. 448 KB)
   Seminář Katedry fyziologie rostlin Jihočeské univerzity, České Budějovice (3. 1. 2008)
Fotosyntéza:
1. Dějiny studia fotosyntézy.
2. Energie záření a jeho charakteristiska
3. Vliv vnějších faktorů na rychlost fotosyntézy
4. Fotosyntetická produkce rostlin.

   Přednášky pro magisterské studium Biologie na Katedře fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě 10. až 13. 11. 2008.
Další 4 témata přednášel Jirka Šantrůček z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Klima, rostliny a CO2.
   Seminář Ústavu hygieny a epidemiologie 1. Lékařské fakulty UK v Praze (4. 12. 2008)

2009
Přírodovědné, společenské a ekonomické aspekty ve výuce trvalé udržitelnosti
    Konferenci "Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ" (23. září 2009) pořádalo
Centrum pro otázky životního prostředí UK (podrobnosti: http://cozp.cuni.cz/COZP-257.html)

Uživí globální pole lidstvo 21. století?
Minipřednáška na Akademické kavárně pořádané Radou pro popularizaci vědy AV ČR
2. prosince 2009 v knihkupectví Academia (Praha, Václavské nám. 34)


2010
Finanční podíl přírody na blahobytu chudých i nejbohatších
    Na "Roverském mikulášském víkendu", který pořádal Junák, svaz skautů a skautek ČR, ve dnech 3. až 5. prosince 2010 v Praze. Podrobnosti zde

Trvale udržitelná současnost?
Na České zemědělské univerzitě v Praze - Suchdolu se 9. listopadu 2010 konal půldenní seminář na téma "Trvale udržitelná současnost". Přednášky byly laděny především filosoficko-etickým směrem. Jedním z přednášejících byl také profesor E. Kohák.

Podrobnosti zde

Zpět na předchozí stránku

Zpět na rozcestník