Lubomír Nátr

Profesní aktivity

"Morgen, morgen, nur nicht heute
sagen alle faulen Leute

ANEB:    "Dnes už ne, až zítra"
Katedra 2006/07
Ještě pořád se podílím také na výuce a konsultacích
na Katedře fyziologie rostlin Př. f. UK
Katedra 2007/11
Rozsah mé výuky se zákonitě blíží k nule
U3V
Univerzita 3. věku: Co je to?
Proč jsem jí věnoval řadu let tolik pozornosti?
Jiné přednášky
Občas povídám nebo přednáším i jinde
Redakční rady
Působil jsem a kupodivu ještě působím i v refakčních radách některých časopisů
Vědecké rady
Působím i ve vědeckých radách ústavů i jiných komisích
ČSEBR
Česká společnost experimentální biologie rostli:
Co s ní mám společného?
Nezařaditelné
Třeba mě napadne ještě něco, co bych neuměl zařadit nikam jinam?